Do you dare to dive?

Take on the Shark Dive challenge and raise vital funds for St David's Hospice. You'll receive scuba training from a highly qualified team before entering the water to swim with 10 ft Tiger Sharks, 10ft Nurse Sharks, Blacktip Sharks, two types of Bamboo Sharks, Arabian and Brownbanded, Southern Stingrays, Blackchin Guitar Fish & magnificent aquatic Fish.

Entry includes
- Full instructions
- A close-up and cage free diving experience 
- Full use of our scuba equipment
- An “I Dived with the Sharks at Blue Planet Aquarium” certificate
- Free entry for two spectators
- Hospice Hero T-Shirt

Enter Here!

£250 minimum fundraising

185.00

Plymio gyda Siarcod 2024

Dydd Sadwrn 19eg Hydref 2024

Blue Planet, Caer, CH65 9LF

A feiddiwch chi blymio?

Derbyniwch yr her Plymio gyda Siarcod a chodi arian hanfodol i Hosbis Dewi Sant. Byddwch yn derbyn hyfforddiant sgwba gan dîm tra chymwysedig cyn mynd i mewn i’r dŵr i nofio gyda Siarcod Rhesog 10 troedfedd, Siarcod Brych 10 troedfedd, Siarcod Blaenddu, dau fath o Siarcod Bambŵ, Arabaidd a Rhesi Brown, Morgathod y De, Crythbysgodyn Gênddu a Physgod dyfrol ysblennydd.

 

Mae’ch mynediad i’r her yn cynnwys y canlynol
- Cyfarwyddiadau llawn

- Profiad plymio agos a heb gawell 

- Defnydd llawn o’n hoffer sgwba

- Tystysgrif “I Dived with the Sharks at Blue Planet Aquarium” 

- Mynediad am ddim i ddau wyliwr