In 2022 St David's Hospice provided over 100,000 hours of care to our patients. To reflect this, we're challenging you this September to 10,000 steps a day for 30 days.

Sign up to the STEPtember Challenge!

If 10,000 steps a day seems too much for you, we'd still love for you take part and just lower the target to suit you.

Registration includes - 

  • Digital Fundraising pack and Step Tracking calendar 
  • Medal for taking part  
  • Exclusive invite to STEPtember community Facebook page 

Everyone who completes the challenge will receive a medal, certificate and those who raise over £100 will be entered into a prize draw!

Enter Here!

Minimum sponsorship of 40 pounds

5.00

Her “STEPtember”

10,000 o gamau y dydd

Yn 2022 bu i Hosbis Dewi Sant ddarparu dros 100,000 o oriau o ofal i’n cleifion. I adlewyrchu hyn, rydym yn eich herio fis Medi yma i 10,000 o gamau y dydd am 30 o ddiwrnodau.

Cofrestrwch ar gyfer yr Her “STEPtember”!

Os yw 10,000 o gamau'r dydd yn teimlo’n ormod i chi, byddem yn dal i fod wrth ein bodd ichi gymryd rhan a dim ond ichi ostwng y nod fel sy’n addas i chi.

Mae cofrestru’n cynnwys -

  • Pecyn Codi Arian Digidol a chalendr Tracio Camau
  • Medal am gymryd rhan
  • Gwahoddiad dethol i dudalen Facebook cymunedol “STEPtember”

Bydd pawb sy’n cwblhau’r her yn derbyn medal, tystysgrif a bydd enw’r rheini sy’n codi dros £100 yn cael ei roi mewn het ar gyfer raffl!