Let’s GLOW purple for St David's Hospice!

 

Dig out your brightest outfit and glow for hospice care this autumn. Whether it’s to walk in memory of a friend or loved one, a way of keeping fit, or simply to do something different with your friends on a Saturday night – whatever the reason, you’ll be sure of a fantastic night – all in aid of St David’s Hospice!

We'll have pre-event entertainment and a fun warm up, and glow walkers are encouraged to literally light up the night with their outfits and accessories, whilst raising sponsorship to provide the much-needed funds St David’s Hospice needs to continue to provide its care.

The walk will take place along Llandudno North Shore Promenade (look out for some pop-up entertainment along the way!). We will the walk down to St David’s Hospice in West Shore for some more entertainment, photo opportunities and enjoy some refreshments before heading back to Venue Cymru for deregistration.

Ready…Steady…GLOW!

The costs of putting on the event is covered by your registration fee. There is no sponsorship target for this event, however any donations would be gratefully welcomed

ADULT ENTRY

Over 16s Entry includes: t-shirt, hot drink and cake

15.00

CHILD ENTRY

Under 16 yrs (U16s must be accompanied by an adult) Entry includes: t-shirt, drink and cake

10.00

FAMILY ENTRY (2 adults, 2 children)

2 Adults and 2 Children Entry includes: t-shirts, hot drink and cake

40.00

GADEWCH INNI DYWYNNU’N BORFFOR ER MWYN HOSBIS DEWI SANT! 

Tyrchwch am eich dillad mwyaf llachar a thywynnu er mwyn gofal hosbis yr hydref hwn. Pa un ai a yw i gerdded er cof am ffrind neu anwylyd, yn ffordd o gadw’n ffit, neu ddim ond i wneud rhywbeth gwahanol gyda’ch ffrindiau ar nos Sadwrn – beth bynnag fo’r rheswm, byddwch yn siŵr o gael noson wych – i gyd er budd Hosbis Dewi Sant! 

Bydd gennym adloniant cyn y digwyddiad a sesiwn cynhesu hwyliog, a chaiff cerddwyr tywynnu eu hannog i oleuo’r nos yn llythrennol gyda’u dillad a’u cyfwisgoedd, tra byddant yn codi nawdd i ddarparu’r arian mawr ei angen y mae ar Hosbis Dewi Sant ei angen i barhau i ddarparu gofal. 

Bydd y cerdded yn digwydd ar hyd Promenâd Traeth y Gogledd Llandudno (cadwch lygad am rywfaint o adloniant untro ar hyd y ffordd!). Byddwn yn cerdded i lawr at Hosbis Dewi Sant ar Draeth y Gorllewin ar gyfer mwy o adloniant, cyfleoedd i dynnu lluniau a mwynhau rhywfaint o luniaeth cyn anelu’n ôl am Venue Cymru i ddatgofrestru. 

Yn Barod…Gan Bwyll…TYWYNNWCH! 

Mae costau cynnal y digwyddiad yn cael eu cwrdd gan eich tâl cofrestru. ’Does dim nod o ran nawdd ar gyfer y digwyddiad hwn, ond byddai croeso cynnes i unrhyw roddion